0216 520 37 63
info@istanbulmalimusavir.com.tr

İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak27.12.2022

İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak konusu hakkında soruların yanıtlarının detaylandırıldığı ve bilgi paylaşımı yapıldığı bu içeriği hemen inceleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye´de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

    5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
    Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
    Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
    18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Nereye ve nasıl başvurulur?

    İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine giderek başvurmaları gerekmektedir,  ayrıca E-DEVLET üzerinden de online başvuru yapılabilir.
    Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32´sidir. Bunun % 20´si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12´si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2022 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 1.601,28 TL’dir.

Ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait prim borcunu ödeme imkânı ortadan kalkmakta ve prim borcu ödenmeyen ilgili ay için sigortalılara hizmet verilememektedir.

İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılık;

    İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
    Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
    Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Ekim 2008 Öncesi İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

Kanunun yürürlük tarihinden önce (1/10/2008) mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Mali Müşavir Nedir?
    İstanbul Mali Müşavirlik Bürosu´ndan merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya gayret gösteriyoruz. Mali Müşavir Nedir? sorusunun yanıtı için sitemizde yer alan bu içeriği inceleyebilirsiniz.
  • Aslı Kaybolan Faturaların İşlenmesi
    Alıcılara gönderilen veya doğrudan teslim edilen fatura asıllarının çeşitli nedenlerle zaman zaman kaybolduğu ve söz konusu belgelerin kullanılabilmesi/muhasebe kayıtlarına alınabilmesi için tekrar elde edilmesi gerektiğinde mükellefler satıcı firmalardan
  • Türkiyede Mali Müşavir Olma Şartları
    Türkiye´de Mali Müşavir Olma Şartları ile ilgili bilgilendirici bu içeriğe siteden ulaşabilir ve anında bilgi sahibi olabilirsiniz.