0216 520 37 63
info@istanbulmalimusavir.com.tr

Hakkımızda

Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik olarak Amacımız, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

Başta ana sektörlerimiz olan İnşaat, Tüketim ve Endüstri Ürünleri, Bilgi - İletişim - Eğlence ve İmalat sektörleri olmak üzere tüm ana ve alt sektörlere, geniş kapsamlı hizmet ve ürün yelpazemiz ile değişik endüstrilerdeki uzmanlığımızı birleştirerek çözümler sunmaktayız.

Güncel ve kurumsal web sitemiz üzerinden en güncel makale ve mevzuatları takip edebilir, gerekli tüm sorgulama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Mükelleflerimiz, oluşturduğumuz özel kullanıcı adı ve şifreleri ile web sitemiz üzerinden sisteme eklemiş olduğumuz gerekli tüm dosyalarına diledikleri zaman diledikleri yerden ulaşabilirler. Müşterilerinin vergisel danışmanlık ve mali yaklaşımlar ışığında, iç denetim uygulamaları, muhasebe sistemleri ve raporlama açısından standartların üzerine taşıyarak kârlı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmayı kendine misyon olarak benimseyen firmamız sizlere hizmet vermenin memnuniyetini yaşamaktadır..

İstanbul Üsküdar´da Muhasebeci Olarak Yaptığımız İşlemler

Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,

Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,

Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,

Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar,

Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar,

Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,

Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,

Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,

Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,

Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımla, ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.)